Cennik

Cennik usług windykacyjnych

Ceny usług windykacyjnych zależą od stopnia skomplikowania sprawy i daty wymagalności wierzytelności. Przy prowadzeniu windykacji polubownej (sms, mail, telefon, wezwanie) pobieramy jednorazowo % odzyskanego długu.

W celu indywidualnej wyceny usług windykacyjnych prosimy o kontakt mailowy biuro@dortax.pl lub pod numer telefonu 791 379 624.

Cennik usług księgowych DorTax Raszyn zawiera zakres obowiązków naszego biura oraz orientacyjne ceny za księgowanie dokumentacji firmy.

Cena będzie również zależeć od specyfiki działalności Państwa firmy.

RYCZAŁT bez VAT

 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami

Liczba zapisów w ewidencji cena netto

do 10 szt 150,00 zł
21-30 szt. 200,00 zł
31-50 szt. 300,00 zł
51-75 szt. 400,00 zł 

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPiR

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami,
 • pomoc w sporządzaniu remanentu,
 • wysyłka plików JPK_VAT(jeśli dotyczy).

liczba zapisów w KPiR cena netto

do 10 szt 250,00 zł
11-20 szt. 300,00 zł
21-30 szt. 400,00 zł
31-50 szt. 500,00 zł
51-75 szt. 600,00 zł
76-100 szt. 700,00 zł
101-150 szt. 800,00 zł
151-200 szt. 1 000,00 zł

KSIĘGI HANDLOWE (pełna księgowość)

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze),
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • wysyłka plików JPK_VAT,
 • reprezentacja przed urzędami.

liczba zapisów w księdze cena netto

do 10 szt. 600,00 zł
11-30 szt. 800,00 zł
31-50 szt. 1 000,00 zł
51-70 szt. 1 200,00 zł
71-90 szt. 1 400,00 zł
91-100 szt. 1 500,00 zł
101 szt. cena ustalana indywidualnie 

OBSŁUGA PŁACOWA

Sporządzanie:

 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną,
 • obliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4),
 • przygotowywanie dla właściciela wszelkiego rodzaju sprawozdań,
Umowa o pracę 1 os. 50 zł
Umowa zlecenia/dzieło 1 os. 40 zł

Sporządzanie informacji PIT-11/PIT-40/PIT-8C/IFT/PIT-4R/inne osobowe 1 os. 30 zł

WYBRANE DODATKOWE USŁUGI:

 • sporządzanie polityki rachunkowości wraz z planem kont,
 • wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego,
 • rozliczanie dotacji
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych

W celu indywidualnej wyceny usług księgowych prosimy o kontakt mailowy biuro@dortax.pl lub pod numer telefonu 504 267 782.

Kontakt

ul. Wschodnia 30
05-090 Raszyn

tel. 504 267 782
tel. 791 379 624

biuro@dortax.pl

Napisz do nas

Wyrażam zgodę