Cennik

Cennik usług windykacyjnych

Ceny usług windykacyjnych zależą od stopnia skomplikowania sprawy i daty wymagalności wierzytelności. Przy prowadzeniu windykacji polubownej (sms, mail, telefon, wezwanie) pobieramy jednorazowo % odzyskanego długu.

W celu indywidualnej wyceny usług windykacyjnych prosimy o kontakt mailowy biuro@dortax.pl lub pod numer telefonu 791 379 624.

Cennik usług księgowych w roku 2023 DorTax Raszyn zawiera zakres obowiązków naszego biura oraz orientacyjne ceny za księgowanie dokumentacji firmy. W roku 2023 firma DorTax nie jest płatnikiem VAT.

Cena będzie również zależeć od specyfiki działalności Państwa firmy.

RYCZAŁT bez VAT

 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami

Liczba zapisów w ewidencji cena netto

do 5 szt 290,00 zł
6-15 szt. 350,00 zł
16-30 szt. 410,00 zł
31-50 szt. 530,00 zł 

PODATKOWA KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KPiR

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów,
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • reprezentacja przed urzędami,
 • pomoc w sporządzaniu remanentu,
 • wysyłka plików JPK_VAT(jeśli dotyczy).

liczba zapisów w KPiR cena netto

do 5 szt 350,00 zł
6-10 szt. 410,00 zł
11-20 szt. 455,00 zł
21-30 szt. 575,00 zł
31-50 szt. 755,00 zł
51-75 szt. 905,00 zł
76-100 szt. 1 058,00 zł
101-150 szt. 1 210,00 zł

KSIĘGI HANDLOWE (pełna księgowość)

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, księgi pomocnicze),
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie raportów miesięcznych i rocznych,
 • rozliczanie właścicieli,
 • sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS,
 • wysyłka plików JPK_VAT,
 • reprezentacja przed urzędami.

liczba zapisów w księdze cena netto

do 10 szt. 1 000,00 zł
11-30 szt. 1 600,00 zł
31-50 szt. 2 200,00 zł
51-70 szt. 2 700,00 zł
71-90 szt. 3 200,00 zł
91-150 szt. 3 600,00 zł
151-200 szt. 4 000,00 zł

OBSŁUGA PŁACOWA

Sporządzanie:

 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie składek ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną,
 • obliczanie podatku od osób fizycznych (PIT-4),
 • przygotowywanie dla właściciela wszelkiego rodzaju sprawozdań,
Umowa o pracę 1 os. 70 zł
Umowa zlecenia/dzieło 1 os. 70 zł

Sporządzanie informacji PIT-11/PIT-40/PIT-8C/IFT/PIT-4R/inne osobowe 1 os. 100 zł

WYBRANE DODATKOWE USŁUGI:

 • sporządzanie polityki rachunkowości wraz z planem kont,
 • wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego,
 • rozliczanie dotacji
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych

W celu indywidualnej wyceny usług księgowych prosimy o kontakt mailowy biuro@dortax.pl lub pod numer telefonu 504 267 782.

Kontakt

ul. Wschodnia 30
05-090 Raszyn

tel. 504 267 782
tel. 791 379 624

biuro@dortax.pl

Napisz do nas

Wyrażam zgodę